Zbiór najczęściej zadawanych pytań

W ramach opłaty kongresowej uczestnicy otrzymują: udział w sesji wspólnej, udział w sesjach specjalistycznych (część lekarska lub fizjoterapeutyczna), przerwy kawowe, lunch, materiały kongresowe (teczka z notatnikiem, streszczenia wykładów), identyfikator oraz certyfikat uczestnictwa punkty sekcji PTUG i OIL. Cena nie obejmuje noclegu.

Koszt uczestnictwa w kongresie znajduje się w zakładce Opłaty.

Tak, po poprawnej rejestracji oraz dokonaniu wpłaty faktura zostanie do Państwa wysłana drogą mailową. Wymagane jest zaznaczenie opcji chęci otrzymania faktury na etapie rejestracji.

Aby wziąć udział w Kongresie należy wypełnić Formularz rejestracyjny, a następnie dokonać wpłaty kwoty w/g tabelki opłat z zakładki Opłaty na konto…

Zniżkę członkowską za udział w kongresie uzyskuje się po zaznaczeniu w zgłoszeniu -”jestem członkiem PTUG” i przesłaniu dowodu wpłaty za członkostwo za rok 2020.