Grupa I: lekarze

Grupa II: lekarze rezydenci, położna, fizjoterapeuci

Grupa III: INNY – indywidualnie potwierdzanie przyjęcia zgłoszenia uczestników nie należących do
grupy I lub II

a) Opłaty rejestracyjne podstawowe - obejmuje wstęp na dwa dni obrad - wykłady (nie zawiera warsztatów)

O wysokości opłaty decyduje termin wykonania przelewu, a nie data przyjęcia zgłoszenia na Kongres

I termin
od 11.04.2022 do 05.05.2022
II termin
od 06.05.2022 do 14.06.2022
W recepcji Kongresu
Grupa I
450 zł
600 zł
750 zł
Grupa II
350 zł
500 zł
650 zł
Grupa III
250 zł
400 zł
550 zł
UWAGA! Podane ceny zawierają podatek VAT (23%)

Opłata rejestracyjna podstawowa obejmuje:
– udział w wykładach,
– materiały kongresowe, identyfikator, certyfikat uczestnictwa
– wstęp na teren wystawienniczy (z ograniczeniami wynikającymi z Ustawy Prawo Farmaceutyczne 52 ust. 2 pkt. 6)
– przerwy kawowe, obiady

b) Opłaty uzupełniające

Udział możliwy po opłaceniu opłaty rejestracyjnej podstawowej

Rodzaj warsztatu
Termin
Opłata
Warsztaty operacyjne*
22.06.2022 (środa)
240 zł
Warsztaty W 1-7**
23.06.2022 (czwartek) godz. 9:00-10:30
390 zł
Warsztat F**
23.06.2022 (czwartek) godz. 8:30-9:45
50 zł
Warsztat A**
24.06.2022 (piątek) godz. 10:30-12:00
150 zł
Warsztat B**
24.06.2022 (piątek) godz. 12:00-13:00
150 zł
Warsztat C**
24.06.2022 (piątek) godz. 14:30-16:00
150 zł
Warsztat D**
24.06.2022 (piątek) godz. 15:30-17:00
150 zł
UWAGA! Podane ceny zawierają podatek VAT (23%)

* Transmisja live z sali operacyjnej, na bieżąco kontakt z operatorem i możliwość zadawania pytań oraz moderator w sali.

** podana cena dotyczy 1 warsztatu: akces udziału w warsztatach wymaga zaznaczenia w arkuszu rejestracyjnym on-line odpowiedniego pola i po otrzymaniu potwierdzenia, kwalifikacji drogą mailową, uregulowania należności w terminie do 7 dni od dnia przesłania potwierdzenia; nieuregulowanie należności w wyznaczonym czasie może skutkować skreśleniem z listy uczestników warsztatów.

W związku z ograniczoną liczbą miejsc na warsztatach w razie wyczerpania miejsc warsztatowych prosimy o wiadomość na adres ptug@gradatim-sympozja.pl

c) Opłata rejestracyjna dodatkowa - niefinansowane ze środków firm farmaceutycznych innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE, firm członkowskich Izby POLMED lub MedTech Polska

Opłata dla osoby towarzyszącej obejmuje:
– identyfikator
– przerwy kawowe, obiady.

I termin
od 11.04.2022 do 05.05.2022
II termin
od 06.05.2022 do 14.06.2022
W recepcji Kongresu
Bankiet w Hotelu Haston (23.06.2022)***
250 zł
250 zł
300 zł
Osoba towarzysząca
350 zł
350 zł
650 zł
UWAGA! Podane ceny zawierają podatek VAT (23%)

*** liczba miejsc ograniczona

Organizator przyjmuje wpłaty od zarejestrowanych Uczestników Kongresu według stawek obowiązujących w dniu dokonania opłaty w formie:

1.1. do dnia 14 czerwca 2022 r. przelew (bankowy, pocztowy) na rachunek bankowy:
Gradatim Grażyna Horowitz
ul. Owocowa 10
62-080 Tarnowo Podgórne
ING Bank Śląski 68 1050 1533 1000 0091 0889 0691
tytuł płatności: imię i nazwisko Uczestnika, nr zgłoszenia.

1.2. w dniach 22-24 czerwca 2022 r. w formie wpłaty własnej gotówką lub kartą płatniczą na miejscu w Recepcji Kongresu.

Zgodnie z Regulaminem Kongresu faktury VAT będą wysyłane drogą elektroniczną na podany przez Uczestnika adres e-mail. Jeśli życzą sobie Państwo otrzymać fakturę w wersji papierowej (z podpisem i pieczątką Organizatora) prosimy o zaznaczenie tego w
arkuszu rejestracyjnym i wniesienie dodatkowej opłaty w wysokości 7 zł brutto. Faktura VAT zostanie Państwu przesłana na podany adres pocztowy niezwłocznie po uznaniu wpływu na koncie Organizatora.