WYDARZENIA FAKULTATYWNE

23.06.2022 (czwartek)
BANKIET DLA UCZESTNIKÓW

Niefinansowany ze środków firm farmaceutycznych innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE, firm członkowskich Izby POLMED lub MedTech Polska